Zondag 15 maart 2020

Beste leerlingen, ouders en collega's,

Het hoge woord is er vanaf 17.30 dan toch uit, ook de basisscholen gaan dicht. 
Niet alleen in Brabant, maar het hele land.

Een zeer bijzondere situatie, die ook voor ons geheel nieuw is.
Maar goed, we hadden al wel rekening gehouden met een dergelijk besluit.

Onze deuren gaan dus volgens richtlijnen dicht tot en met 6 april, behalve voor de leerlingen, wiens ouders ingezet worden bij de strijd tegen dit virus, te denken aan de verpleegkundigen, artsen, politie, brandweer en dergelijke. Voor de kinderen van deze beroepsgroepen zijn we nog wel open. 
We zullen morgenochtend per school inventariseren hoeveel kinderen dit betreft en hoe we vervolgens deze opvang vorm gaan geven in de komende drie weken.

We vragen de leerkrachten maandagochtend (16 maart) zoveel mogelijk naar school te komen, zodat we deze unieke situatie met elkaar kunnen delen (het is best bijzonder),
maar vooral ook om de taken voor de komende weken te verdelen: wie wordt ingeroosterd voor de opvang en hoe kunnen we op afstand het onderwijs (gedeeltelijk) door laten gaan. We houden gepaste afstand , schudden geen handen en iedereen, die ziek is, blijft thuis.

De ideeën van de onderwijsteams (over taakverdeling ed) worden verzameld en morgenmiddag zullen de schoolleiders richtlijnen verspreiden voor de komende drie weken. 
Deze richtlijnen zullen duidelijkheid geven aan leerlingen, ouders en leerkrachten, over wat we van elkaar mogen verwachten.

Nogmaals, dit is een unieke situatie, dus er kan in de komende weken sprake zijn van onduidelijkheden, maar als we goed en respectvol blijven communiceren, komen we tot goede resultaten. 
De communicatielijn loopt voor de komende weken vooral via de school en daarmee dus voornamelijk de schoolleider. 
Tot nu toe hebben we het hoofd koel gehouden en ik vertrouw erop dat we dat voor de komende weken ook zullen doen.

Jullie kunnen erop vertrouwen dat de schoolleiders en het bestuurskantoor goed blijven afstemmen.

Dank voor ieders gedrag tot op heden, want er zijn veel meer complimenten bij scholen ontvangen, dan klachten. 
Dat is bijzonder fijn en hopelijk het bewijs dat we de goede dingen doen! 


Met vriendelijke groet,

 

drs Petra den Hollander

Voorzitter College van Bestuur