1. Home
 2. Groepen
 3. Groep 1/2 juf Miranda

Groep 1/2 juf Miranda

     

juf Miranda                             juf Anita                         

 

Algemene weekplanning

Korte beschrijving wat de kinderen in een week krijgen.

  

MaandagOp deze dag staat de taalontwikkeling centraal.
DinsdagOp deze dag staat de rekenontwikkeling centraal. We geven een les

uit de methode WizWijs

Woensdag

Op deze dag staat weer de taalontwikkeling centraal.

Het voorlezen van prentenboeken en verhalen.

De ochtend sluiten we af met een voorlees halfuur door…

Donderdag

Op deze dag staat de rekenontwikkeling centraal.

De nadruk ligt dan op de rekenbegrippen zoals, meer en minder,
eerste en laatste, hoog en laag enz.

Vrijdag

Op deze dag komt alleen groep 2 naar school.

Het accent ligt dan op herhaling van de afgelopen week
en een verdieping van de aangeboden stof.

                           

Informatie over de vakken

Methodes in groep

 • Taal
  Tijdens het aanbod van de Kleuteruniversiteit op het gebied van taal gebruiken we Mik/Leeshuis  en de methode 'Wat zeg je?’ Dit is een methode voor auditieve taalontwikkeling.
 • Rekenen                                
  In elke les van de methode WizWijs is er een afwisseling van oefenvormen en worden kinderen altijd op verschillende manieren actief betrokken bij het leren rekenen. Klassikaal interactief leren en individueel zelfstandig leren wisselen elkaar af. De oefenstof is geleidelijk opgebouwd, zodat kinderen op het juiste niveau kunnen werken, uitgedaagd worden en succeservaringen opdoen.
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling      
  Door het werken in verschillende hoeken worden de kinderen sociaal uitgedaagd. Hierin leren ze hoe om te gaan met elkaar. Onze school heeft vier basisregels( overal zichtbaar in de school en klas) Elke week staat een regel centraal voor de gehele school
 • Motorische ontwikkeling
  We maken gebruik van klei, kralenplanken, zand ,verf, groot en klein constructie materiaal, grote en kleine blokken, gymmen, vrij spelen en we knutselen, waarbij wij kinderen leren om te gaan met scharen, plakken, vouwen etc.
 • Verkeer         
  Wijzer door het verkeer is een thematische methode voor kleuters. Daarnaast gebruiken we nog 'Sing je Seef’ verkeersliedjes voor jonge kinderen met digibord lessen.   
 • Gym/Spellessen en buitenspelen
  De gymles heeft niet alléén als doel om even lekker actief te ontspannen.
  Doordat je met elkaar, met materiaal, met je lichaam en met ruimte te maken hebt, kunnen goede lessen bewegingsonderwijs nog meer bijdragen in de ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren door bewegen hun wereld kennen, kinderen leren hoe je je in een groep gedraagt, je leert jezelf  beter kennen (beter zelfbeeld), bewegen is gezond.

 

Overige zaken/activiteiten

 

Inloop: van 08.35u tot 8.45u en van 13.05 tot 13.15u.

Kinderen gaan tijdens de inloop zelfstandig naar de klas en kunnen naar binnen gaan als de leerkracht aanwezig is. We willen de kinderen al zo vroeg mogelijk zelfstandig maken.

Tijdens de inloop gaan we geen gesprekken aan met ouders. U heeft wel de mogelijkheid om een kleine boodschap aan de leerkracht door te geven. Gesprekken plannen we na schooltijd.

Schooltijden:

 • Maandag van 8.45u tot 12.15u en van 13.15u tot 15.15
 • Dinsdag van 8.45u tot 12.15u en van 13.15u tot 15.15
 • Woensdag van 8.45u tot 12.30u
 • Donderdag van 8.45u tot 12.15u en van 13.15u tot 15.15
 • Vrijdag van 8.45u tot 12.15u en van 13.15u tot 15.15

Stoplicht, time-timer : In de klassen wordt gewerkt met een stoplicht, time-timer, om het zelfstandig werken te bevorderen.

Eten en drinken: Op maandag, woensdag en donderdag is het fruit- en/of groentedag. Op deze dagen mogen de kinderen geen koek meenemen. Op de andere dagen wel.  

Verjaardag: Deze wordt gevierd na de inloop. De traktatie kan tijdens de inloop in de klas gezet worden. Een gezonde traktatie zou fijn zijn..

Luizencontrole: Na ieder vakantie is er een luizencontrole.

Postdag: Op woensdag nemen de kinderen briefjes mee m.b.t. tot een activiteit, hulp etc.

Gymschoenen:

Het is wenselijk dat de kinderen van groep 1/2 gymschoenen bij zich hebben voor gebruik in de gymzaal en speelzaal.

 

Naar boven