1. Home
 2. Groepen
 3. Groep 3 juf Isabel en juf Suzan

Groep 3 juf Isabel en juf Suzan

               

 juf Isabel                                   juf Suzan      

 

Uw kind zit alweer in groep 3. Hieronder kunt u lezen wat we zoal in groep 3 aan bod laten komen.

 

Algemene weekplanning

 

Korte beschrijving wat de kinderen in een week krijgen

MaandagRekenen, aanvankelijk technisch lezen / taal, kernconcept en gym (maandagmiddag).
DinsdagRekenen, aanvankelijk technisch lezen / taal, schrijven, schrijven en
sociale-emotionele vaardigheden en kernconcept.
WoensdagRekenen, aanvankelijk technisch lezen / taal en schrijven.
DonderdagRekenen, aanvankelijk technisch lezen / taal, schrijven, verkeer en kernconcept.
VrijdagRekenen, aanvankelijk technisch lezen / taal, schrijven, Engels, school tv en extra woordenschat.

        

Informatie over de vakken

 

Methodes in groep 3:

 • Aanvankelijk technisch lezen / taal:

Hiervoor gebruiken we de methode Lijn 3. Deze methode bestaat o.a. uit technisch lezen, spelling, woordenschat, mondelinge communicatie, begrijpend luisteren en stellen.

De kinderen gaan met (bus)lijn 3 op reis door Leesstad. Buschauffeur Ben Bus neemt de kinderen mee langs 12 haltes (thema’s) waarbij ze kennis maken met de letters en woorden rondom het thema. Hierdoor leren de kinderen lezen en de wereld om hen heen ontdekken.

 

 • Schrijven:                              

Bij Lijn 3 hoort de schrijfmethode Klinkers. Hierdoor leren de kinderen de nieuwe letters meteen schrijven.

De focus in groep 3 ligt bij de methode klinkers op het hebben van een goede pengreep en schrijfhouding. Dit is de basis om netjes te leren schrijven. De kinderen leren dit jaar het schrijven van de kleine letters, cijfers, rekentekens, verbindingen, leestekens en korte woordjes.

 

 • Rekenen:                              

In elke les van de methode Pluspunt is er een afwisseling van oefenvormen en worden kinderen altijd op verschillende manieren actief betrokken bij het leren rekenen. Klassikaal interactief leren en individueel zelfstandig leren wisselen elkaar af. De oefenstof is geleidelijk opgebouwd, zodat kinderen op het juiste niveau kunnen werken, uitgedaagd worden en succeservaringen opdoen.

In groep 3 gaat de lesstof vooral over de volgende onderdelen: Voor- en achteruit tellen van 0 tot 20. Het ordenen van getallen tot 50 en het werken met de vijf-structuur. Ook het splitsen tot 20 en het werken met de getallenlijn worden behandeld. De kinderen van groep 3 leren vlot optellen en aftrekken (hoofdrekenen) en moeten dit gaan toepassen bij verhaaltjessommen.

Verder leren de kinderen het aflezen van een thermometer, gewichten vergelijken, maar ook de dagen van de week, het kunnen aflezen van hele uren en het besef van tijdsduur.

 

 • Sociaal-emotionele vaardigheden (SoVa):  

Aan de sova-lessen worden de schoolregels gekoppeld.  Iedere week staat één schoolregel centraal.

Ook werken we met de Soemo-kaarten.

 

 • Verkeer:         

Groep 3 werkt met de methode rondje verkeer. Hierbij leren de kinderen de verkeersregels kennen die ze tegen komen tijdens het buiten spelen. Voorrang geven, opvallen bij verschillende weersomstandigheden, buiten spelen enz.

 

 • Gym:  

De gymles heeft niet alléén als doel om even lekker actief te ontspannen.
Doordat je met elkaar, met materiaal, met je lichaam en met ruimte te maken hebt, kunnen goede lessen bewegingsonderwijs nog meer bijdragen in de ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren door bewegen hun wereld kennen, kinderen leren hoe je je in een groep gedraagt, je leert jezelf  beter kennen (beter zelfbeeld), bewegen is gezond.

 

 • Engels:

Ook in groep 3 bieden we Engels aan. De methode heet 'Join in’. Dit is een methode Engels waarbij kinderen van groep 1 t/m 8 echt meedoen. De kinderen komen van hun stoel en doen allerlei activiteiten met elkaar. Op deze manier zijn ze actief en spelenderwijs met de Engelse taal bezig. Dit maakt het leren leuker en effectiever.

 

Overige zaken/activiteiten

Inloop: 08.35u-8.45u en 13.05-13.15u.

Kinderen gaan tijdens de inloop zelfstandig naar de klas. We willen de kinderen al zo vroeg mogelijk zelfstandig maken.

Tijdens de inloop gaan we geen gesprekken aan met ouders. U heeft wel de mogelijkheid om een kleine boodschap aan de leerkracht door te geven. Gesprekken plannen we na schooltijd.

De kinderen pakken tijdens de inloop een leesboek en gaan zelfstandig aan de slag. Hierdoor gaan we rustig van start en wordt het vrij lezen gestimuleerd. 

Schooltijden:

 • Maandag om 8.45u tot 12.15u en 13.15u tot 15.15
 • Dinsdag om 8.45u tot 12.15u en 13.15u tot 15.15
 • Woensdag om 8.45u tot 12.30u
 • Donderdag om 8.45u tot 12.15u en 13.15u tot 15.15
 • Vrijdag om 8.45u tot 12.15u en 13.15u tot 15.15

Stoplicht, time-timer en blokje: In de klassen wordt gewerkt met een stoplicht, time-timer en blokje voorzien van naam, om het zelfstandig werken te bevorderen.

Pauze: In de pauze spelen de kinderen buiten. Ondertussen wordt er gegeten en gedronken. Bij slecht weer blijven we in de klas.

Eten en drinken: Op maandag, woensdag en donderdag is het fruit- en/of groentedag. Op deze dagen mogen de kinderen geen koek meenemen. Op de andere dagen wel.  

Verjaardag: Deze wordt gevierd om 8.45u. De traktatie kan tijdens de inloop in de klas gezet worden.

Gym: Wij gymmen op maandagmiddag om 13.15 uur. Wij vragen u uw zoon / dochter hiervoor gymkleding en sportschoenen zonder zwarte zool mee te geven. 

Luizencontrole: Na iedere vakantie is er een luizencontrole.

Postdag: Op woensdag nemen de kinderen briefjes mee m.b.t. tot een activiteit, hulp etc.

Naar boven