1. Home
 2. Groepen
 3. Groep 4/5 juf Maaike en juf Susanne
 4. Groep 5

Groep 5

 

Een indruk van een algemene weekplanning

 

Korte beschrijving wat de kinderen in een week krijgen.

 • Maandag: zwemmen; de zwembus vertrekt om half negen! (eind januari beginnen de gymnastieklessen). Hierna volgen spelling, rekenen, voorlezen, voortgezet technisch lezen, schrijven en werken aan het  kernconcept.
 • Dinsdag: inloop, rekenen, spelling, Goed Gelezen, computeren, voortgezet technisch lezen, sociale vaardigheden en kernconcept.
 • Woensdag: inloop, rekenen, spelling, taal en Blits (studievaardigheden).
 • Donderdag: rekenen, spelling, taal, begrijpend lezen, voortgezet technisch lezen, schrijven en kernconcept.
 • Vrijdag: inloop, rekenen, spelling, taal, verkeer, schrijven en creatief.

Informatie over de vakken

Methodes in groep 5

 • Taal:

Staal Taal

In Staal Taal zijn de bronnen  realistisch, uit het leven van kinderen gegrepen. Daardoor zien ze de betekenis van taal. Bovendien doen de kinderen in een thematische context eerst kennis op (impressie), die ze vervolgens gaan toepassen in een werkelijke presentatie of publicatie (expressie). Er wordt dus echt iets met hun werk gedaan. En dat motiveert!

Goed Gelezen

Goed Gelezen (begrijpend lezen) is een methode voor voortgezet lezen. Goed Gelezen legt steeds het accent op het leren lezen met begrip. De kinderen achterhalen de betekenis of bedoeling van een tekst. Kinderen worden actief bij het leerproces betrokken doordat er uitgegaan wordt van interactief onderwijzen en interactief leren. 

 • Lezen:

Lekker Lezen

Vier keer in de week lezen de kinderen drie kwartier op niveau.

Ze hebben een leesboek en een verwerkingsboek.

Ook lezen de kinderen woordrijtjes om het leestempo te verhogen

 • Rekenen 
  Pluspunt

In elke les van de methode Pluspunt is er een afwisseling van oefenvormen en worden kinderen altijd op verschillende manieren actief betrokken bij het leren rekenen. Klassikaal interactief leren en individueel zelfstandig leren wisselen elkaar af. De oefenstof is geleidelijk opgebouwd, zodat kinderen op het juiste niveau kunnen werken, uitgedaagd worden en succeservaringen opdoen. De klas werkt op 3 verschillende niveaus. Sommige kinderen werken erg zelfstandig en doen ook nog wat extra taken; er zijn kinderen die bezig zijn met de normale oefenstof en er zijn kinderen die wat extra begeleiding krijgen. Aan de hand van de scores van de leerlingen worden zij op het juiste niveau ingeschaald.

 • Spelling                          
  Spelling is het uit het hoofd goed opschrijven van woorden en zinnen. Het doel is om eigen teksten, opdrachten en werkstukken bij andere vakken foutloos te kunnen maken. In de methode Staal Spelling ligt de nadruk op het voordoen (mondeling), verwoorden, het constant herhalen van spelling-categorieën en gerichte feedback. Hierdoor worden de vaardigheden stap voor stap aangeleerd. We werken hier met twee niveaus. Ook hier geven we de kinderen, die het nodig hebben, extra begeleiding.
 • Studievaardigheden       
  Blits (Begrijpend lezen van informatieve teksten en andere studievaardigheden)  is een methode  waarmee kinderen op een systematische manier belangrijke studievaardigheden verwerven, namelijk: het hanteren van studieteksten, het hanteren van informatiebronnen, kaartlezen en het lezen van schema’s, tabellen en grafieken.
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling           
  De Jij en ik-club bevordert het sociaal gedrag, het morele besef (waarden en normen) en een gezonde emotionele ontwikkeling.
  We werken ook met de regel van de week. Waar letten we deze week speciaal op?

Tussendoor doen we regelmatig een extra spelletje om het sociale gedrag te bevorderen.

 • Schrijven
  Naast het inslijpen van cijfers, (hoofd)letters en hun verbindingen is er in groep 5 een geleidelijke afbouw van de hulplijnen, waardoor het kind op een verantwoorde manier leert schrijven op één grondlijn. Tevens leren de kinderen de schriftcriteria (regelverloop, hellingshoek, schriftgrootte, lettervormen en verbindingen, spatiëring, traject en lay-out). Ook wordt begonnen met het opvoeren van het schrijftempo.
 • Verkeer   

Groep 5 heeft "Op Voeten En Fietsen" (OVEF) en “Klaar Over” (KO).

In de OVEF en de KO komt o.a. aan bod:

Aan welke eisen moet een fiets voldoen? Hoe kunnen kinderen zich het beste gedragen in alledaagse, maar ook in bijzondere verkeerssituaties? Hoe moet jij je gedrag aanpassen aan weersgesteldheden? Hoe maak je een bewuste vervoerskeuze? Hoe zit dat nu met al die 'pijlen-borden' en voorrangsafspraken?

 • Kernconcept

Het is een thematische aanpak voor wereldoriëntatie die ruimte laat voor leerkrachten en leerlingen, maar waar wel doelgericht gewerkt wordt aan inzichten. Door het werken met kernconcepten kunnen leerkrachten de leeromgeving inrichten met allerlei uitdagende werkvormen, activiteiten en leerbronnen. Bij het werken met kernconcepten worden communicatieve vaardigheden ( stellen, spreken en luisteren), rekenonderdelen als meten en wegen, en de creatieve vakken zoveel mogelijk geïntegreerd.

Het werken met kernconcepten houdt in dat leerlingen leren op grond van 'echte’ praktijksituaties, ook wel authentiek leren genoemd. 

 • Computerles       

Groep 5 gaat kennismaken met de computer en werkt volgens het programma Aabeecee. Ze gaan dit jaar kennis maken met Word.

Zwemmen en Gymnastiek

Zwemles

Groep 5 heeft iedere maandag zwemmen tot eind januari De zwembus rijdt om half negen weg. De meisjes dragen hun haar het liefst in een staart. Dit vergemakkelijkt het zwemmen. Geef uw kind deze dag gemakkelijke kleding aan.

Gym vanaf januari/ februari 2017 elke maandag van 8.45u tot 9.45u.

De gymles heeft niet alléén als doel om even lekker actief te ontspannen.
Doordat je met elkaar, met materiaal, met je lichaam en met ruimte te maken hebt, kunnen goede lessen bewegingsonderwijs nog meer bijdragen in de ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren door bewegen hun wereld kennen, kinderen leren hoe je je in een groep gedraagt, je leert jezelf  beter kennen (beter zelfbeeld), bewegen is gezond.

 

Overige zaken/activiteiten

Inloop:

Van 08.35u tot 8.45u en van 13.05 tot 13.15u is de inloop.

Kinderen gaan tijdens de inloop zelfstandig naar de klas. We willen de kinderen al zo vroeg mogelijk zelfstandig maken.

Tijdens de inloop gaan we geen gesprekken aan met ouders. U heeft wel de mogelijkheid om een kleine boodschap aan de leerkracht door te geven. Gesprekken plannen we na schooltijd.

Schooltijden

 • Maandag                    8.45u tot 12.15u en 13.15u tot 15.15
 • Dinsdag                      8.45u tot 12.15u en 13.15u tot 15.15
 • Woensdag                  8.45u tot 12.30u
 • Donderdag                 8.45u tot 12.15u en 13.15u tot 15.15
 • Vrijdag                         8.45u tot 12.15u en 13.15u tot 15.15

Stoplicht, time-timer en blokje:

In de klassen wordt gewerkt met een stoplicht, time-timer en een  blokje om het zelfstandig werken te bevorderen. Door middel van het stoplicht en het blokje leert uw kind om te gaan met uitgestelde aandacht.

Pauze: In de pauze spelen de kinderen buiten. Ondertussen wordt er gegeten en gedronken. Bij slecht weer blijven we in de klas.

Eten en drinken: Op maandag, woensdag en donderdag is het fruit/groentedag. Op deze dagen mogen de kinderen alleen fruit/groente mee naar school nemen en wat te drinken.

De overige dagen mag u zelf bepalen wat u ze mee geeft.

Verjaardag:

We geven uw kind dan speciale aandacht en zingen enkele liedjes. Ook kan uw kind  vertellen over het feest en de cadeautjes. De traktaties kunnen in onderling overleg geregeld worden. Het liefst een gezonde traktatie!

Klassenouder:

Deze hebben wij ook dit schooljaar weer!

Luizencontrole:

Na ieder vakantie is er een luizencontrole.

Postdag:

Op woensdag nemen de kinderen briefjes mee m.b.t. tot een activiteit, hulp, etc.

Nieuwsbrief:

1 keer per week verschijnt er een nieuwsbrief op de website: http://www.bshasselbraam.nl/  

Ook ontvangt u deze via de mail. Mocht u deze niet ontvangen of is uw e-mail gewijzigd, stuur dan een mail naar:

info@bshasselbraam.nl.

 

Naar boven