1. Home
 2. Groepen
 3. Groep 4 juf Maaike en juf Stephanie

Groep 4 juf Maaike en juf Stephanie

          

                juf Maaike                -       juf Stephanie

 

MaandagZwemmen tot eind januari, de bus vertrekt om half negen!
Rekenen, spelling, technisch lezen, taal, wereldorientatie, muziek
DinsdagVanaf eind januari gymnastiek.

Rekenen, spelling, technisch lezen, taal, schrijven, wereldorientatie en toneel

WoensdagRekenen, spelling, taal, schrijven en Sova 
DonderdagRekenen, spelling, technisch lezen, taal, Nieuwsbegrip, wereldorientatie, tekenen.
VrijdagRekenen, spelling, technisch lezen, Engels, Sova, verkeer,schrijven, handvaardigheid

Informatie over de vakken

 

Methodes in groep 4:

 • Taal:

Staal Taal

 • In Staal Taal zijn de bronnen  realistisch, uit het leven van kinderen   gegrepen. Daardoor zien ze de betekenis van taal. Bovendien doen de kinderen in een thematische context eerst kennis op (impressie), die ze vervolgens gaan toepassen in een werkelijke presentatie of publicatie (expressie). Er wordt dus echt iets met hun werk gedaan. En dat motiveert!
  Goed Gelezen en Nieuwbegrip

Goed Gelezen en Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) zijn methodes voor voortgezet lezen. Het accent wordt gelegd op het leren lezen met begrip. De kinderen achterhalen de betekenis of bedoeling van een tekst. Kinderen worden actief bij het leerproces betrokken doordat er uitgegaan wordt van interactief onderwijzen en interactief leren. 

 • Lezen:

Lekker Lezen

Drie keer in de week lezen de kinderen een half uur op niveau.

Ze hebben een leesboek en een verwerkingsboek.

Ook lezen de kinderen woordrijtjes om het leestempo te verhogen.

 • Rekenen:

Pluspunt                                

In elke les van de methode pluspunt is er een afwisseling van oefenvormen en worden kinderen op verschillende manieren actief betrokken bij het leren rekenen. Klassikaal interactief leren en individueel zelfstandig leren wisselen elkaar af. De oefenstof is geleidelijk opgebouwd, zodat kinderen op het juiste niveau kunnen werken, uitgedaagd worden en succeservaringen opdoen.

Lesstof van groep 4:

Het lokaliseren en ordenen van getallen tot 100 staat centraal. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van sprongen en huppen. Buiten optellen en aftrekken tot 100 leren de kinderen dit schooljaar ook vermenigvuldigen en delen. De tafels 2, 4, 5 en 10 komen in de sommen naar voren. Ook het delen binnen contexten wordt veel geoefend. De referentiematen kilogram, gram, meter, centimeter en temperatuur in graden Celcius worden aangeleerd. Nu de kinderen kunnen klokkijken met hele uren, leren ze dit jaar ook de halve uren, kwartier en tijden als vijf of tien voor/over het heel en half uur. De digitale tijden worden geïntroduceerd. Verder leren ze geldbedragen vaststellen tot 100 euro.

 • Spelling:

Staal Spelling                        

Spelling is het uit het hoofd goed opschrijven van woorden en zinnen. Het doel is om eigen teksten, opdrachten en werkstukken bij andere vakken foutloos te kunnen maken. In de methode Staal ligt de nadruk op het voordoen (mondeling), verwoorden, het constant herhalen van spelling categorieën en gerichte feedback. Hierdoor worden de vaardigheden stap voor stap aangeleerd.

 • Sociaal-emotionele ontwikkeling:     

Elke week staat er een schoolregel centraal. Deze wordt ook in de nieuwsbrief vermeld. De lessen doen we door middel van spelvorm en gerichte oefeningen die situatie afhankelijk zijn. We maken gebruik van de SOEMO kaarten.

 • Schrijven:                              

Groep 4 werkt met de schrijfmethode Klinkers.

In groep 4 leren de kinderen het schrijven van hoofdletters, het apenstaartje en het euroteken. Ze oefenen het schrijven van verbindingen, woorden, zinnen, cijfers en de lees- en rekentekens.

De focus ligt in groep 4 op het hebben van een goede pengreep en schrijfhouding. Dit is de basis om netjes te leren schrijven.

 • Naut-Meander-Brandaan:

In de tweede helft van het schooljaar gaan wij werken met de thema’s van Naut-Meander-Brandaan. Een methode voor wereldoriëntatie.

 • Computeren:

De kinderen zullen de computer vooral gebruiken bij de oefensoftware van Staal Spelling en de oefensoftware van Pluspunt. 

 • Engels

Join in is een methode met veel interactie, we praten dan Engels.

 • Verkeer:         

Groep 4 heeft "Op Voeten En Fietsen" (OVEF)

 • Zwemmen en Gymnastiek

Zwemles

Groep 4 heeft iedere maandag zwemmen tot half februari De zwembus rijdt om halfnegen weg. De meisjes dragen hun haar het liefst in een staart. Dit vergemakkelijkt het zwemmen. Geef uw kind deze dag gemakkelijke kleding aan.

Gym vanaf half februari elke maandag van 8.45u tot 9.45u.

Tegen die tijd zullen de kinderen een briefje mee krijgen met verdere informatie.

De gymles heeft niet alléén als doel om even lekker actief te ontspannen.
Doordat je met elkaar, met materiaal, met je lichaam en met ruimte te maken hebt, kunnen goede lessen bewegingsonderwijs nog meer bijdragen in de ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren door bewegen hun wereld kennen, kinderen leren hoe je je in een groep gedraagt, je leert jezelf beter kennen (beter zelfbeeld), bewegen is gezond.

 

Overige zaken/activiteiten

 

Inloop: 08.35u-8.45u en 13.05-13.15u.

Kinderen gaan tijdens de inloop zelfstandig naar de klas. We willen de kinderen al zo vroeg mogelijk zelfstandig maken.

Tijdens de inloop gaan we geen gesprekken aan met ouders. U heeft wel de mogelijkheid om een kleine boodschap aan de leerkracht door te geven. Gesprekken plannen we na schooltijd.

De kinderen pakken tijdens de inloop een leesboek en gaan zelfstandig aan de slag. Hierdoor gaan we rustig van start en wordt het vrij lezen gestimuleerd. 

Schooltijden:

 • Maandag                    8.45u tot 12.15u en 13.15u tot 15.15
 • Dinsdag                      8.45u tot 12.15u en 13.15u tot 15.15
 • Woensdag                  8.45u tot 12.30u
 • Donderdag                 8.45u tot 12.15u en 13.15u tot 15.15
 • Vrijdag                        8.45u tot 12.15u en 13.15u tot 15.15

Stoplicht, time-timer en blokje: In de klassen wordt gewerkt met een stoplicht, time-timer en een blokje om het zelfstandig werken te bevorderen. Door middel van het stoplicht en het blokje leert uw kind om te gaan met uitgestelde aandacht.

Pauze: In de pauze spelen de kinderen buiten. Ondertussen wordt er gegeten en gedronken. Bij slecht weer blijven we in de klas.

Eten en drinken: Op maandag, woensdag en donderdag is het fruit/groentedag. Op deze dagen mogen de kinderen alleen fruit/groente mee naar school nemen en wat te drinken.

De overige dagen mag u zelf bepalen wat u ze mee geeft.

Verjaardag: We geven uw kind dan speciale aandacht en zingen enkele liedjes. Ook kan uw kind  vertellen over het feest en de cadeautjes. De traktaties kunnen in onderling overleg geregeld worden. Het liefst een gezonde traktatie!
Luizencontrole: Na iedere vakantie is er een luizencontrole.

Postdag: We proberen zoveel mogelijk informatie te delen met onze ouder-app: mijnschoolinfo.nl

 

Naar boven