1. Home
 2. Groepen
 3. Groep 6/7/8 juf Jeanne en juf Babs
 4. Groep 6

Groep 6

 

Hieronder kunt u lezen wat we zoal in groep 6 aan bod laten komen.

 

Algemene weekplanning

MaandagGedragsregel van de week bespreken, weekendkring, spelling, rekenen, taal, Engels,  lezen, Trefwoord en KC.
DinsdagStillezen, spelling, rekenen, taal, lezen, Sova/Trefwoord, en KC
WoensdagStillezen, spelling, rekenen, verkeer, topo, zelfstandig werken.
DonderdagStillezen, spelling, rekenen, taal, Nieuwsbegrip, Taal, lezen, gym, KC.
VrijdagStillezen, spelling, rekenen, taal, begrijpend lezen (Goed Gelezen/Blits), schrijven/verkeer, topo, Handvaardigheid/techniek.

 

Informatie over de vakken

 

Methodes in groep

 • Taal

In Staal taal zijn de bronnen  realistisch, uit het leven van kinderen   gegrepen. Daardoor zien ze de betekenis van taal. Bovendien doen de kinderen in een thematische context eerst kennis op (impressie), die ze vervolgens gaan toepassen in een werkelijke presentatie of publicatie (expressie). Er wordt dus echt iets met hun werk gedaan. En dat motiveert!

 • Lezen

Lekker Lezen

Vier keer in de week  lezen de kinderen drie kwartier op niveau.

Ze hebben een leesboek en een verwerkingsboek.

Ook lezen de kinderen woordrijtjes om het leestempo te verhogen.

De kinderen beginnen  de ochtend met een kwartier vrij lezen.

De juf werkt dan individueel met kinderen.

Goed Gelezen

Goed Gelezen (begrijpend lezen) is een methode voor voortgezet lezen. Goed Gelezen legt steeds het accent op het leren lezen met begrip. De kinderen achterhalen de betekenis of bedoeling van een tekst. Kinderen worden actief bij het leerproces betrokken doordat er uitgegaan wordt van interactief onderwijzen en interactief leren. 

 • Rekenen                               

In elke les van de methode pluspunt is er een afwisseling van oefenvormen en worden kinderen altijd op verschillende manieren actief betrokken bij het leren rekenen. Klassikaal interactief leren en individueel zelfstandig leren wisselen elkaar af. De oefenstof is geleidelijk opgebouwd, zodat kinderen op het juiste niveau kunnen werken, uitgedaagd worden en succeservaringen opdoen. De klas werkt in 3 verschillende niveaus, namelijk de 1, 2 en 3 sterren. Aan de hand van de scores van de leerlingen worden zij in het juiste niveau ingeschaald.

 • Spelling                                 

Spelling is het uit het hoofd goed opschrijven van woorden en zinnen. Het doel is om eigen teksten, opdrachten en werkstukken bij andere vakken foutloos te kunnen maken. In de methode Staal ligt de nadruk op het voordoen (mondeling), verwoorden, het constant herhalen van spelling categorieën en gerichte feedback. Hierdoor worden de vaardigheden stap voor stap aangeleerd.

 • Studievaardigheden  

Blits (Begrijpend lezen van informatieve teksten en andere studievaardigheden)  is een methode  waarmee kinderen op een systematische manier belangrijke studievaardigheden verwerven, namelijk: het hanteren van studieteksten, het hanteren van informatiebronnen, kaartlezen en lezen van schema’s, tabellen en grafieken.                 

 • Sociaal-emotionele ontwikkeling      

De jij en ik-club bevordert het sociaal gedrag, het morele besef (waarden en normen) en een gezonde emotionele ontwikkeling.

 • Schrijven                               

Om een goed leesbaar handschrift te verwerven moeten kinderen vele bewegingstrajecten leren; trajecten die qua beweging, richting en vorm sterk verschillen. Schrijven is dan ook beweging technisch en visueel-ruimtelijk een zeer complexe vaardigheid. Met het stoplichtsysteem (groen=begin, oranje=pauze, rood=eind) zorgt Novoskript voor duidelijke oriëntatiepunten die het leren schrijven vergemakkelijken.

In groep 6 staat het schrijftempo verhogen centraal.

 • Verkeer         

Groep 6 heeft "Op Voeten En Fietsen" (OVEF) en “Klaar Over” (KO).

In de OVEF en de KO komt o.a. aan bod. Aan welke eisen moet een fiets voldoen? Hoe kunnen kinderen zich het beste gedragen in alledaagse maar ook in bijzondere verkeerssituaties? Hoe moet jij je gedrag aanpassen aan weersgesteldheden? Hoe maak je een bewuste vervoerskeuze? Hoe zit dat nu met al die 'pijlen-borden' en voorrangsafspraken?

 • Topografie     

Methode Ajodakt.

Aan bod komen o.a. Nederland (totaal) staatkundig en natuurkundig, provincies en hoofdsteden, hoog en laag, grondsoorten, water en wegen. De inoefening is per provincie.

 • Computer/techniekles          

Naar aanleiding van het kernconcept krijgen de kinderen computer- en technieklessen. Groep 6 gaat kennismaken met de computer en een digitaal prentenboek maken.

 

 • Gym

De gymles heeft niet alléén als doel om even lekker actief te ontspannen.
Doordat je met elkaar, met materiaal, met je lichaam en met ruimte te maken hebt, kunnen goede lessen bewegingsonderwijs nog meer bijdragen in de ontwikkeling van kinderen.

Kinderen leren door bewegen hun wereld kennen, kinderen leren hoe je je in een groep gedraagt, je leert jezelf  beter kennen (beter zelfbeeld), bewegen is gezond.

 

Overige zaken/activiteiten

 

Inloop:

Van 08.35u tot 8.45u en van 13.05 van 13.15u.

Kinderen gaan tijdens de inloop zelfstandig naar de klas. We willen de kinderen al zo vroeg mogelijk zelfstandig maken. Tijdens de inloop gaan we geen gesprekken aan met ouders. U heeft wel de mogelijkheid om een kleine boodschap aan de leerkracht door te geven. Gesprekken plannen we na schooltijd.

 

 Schooltijden:

 • Maandag van 8.45u tot 12.15u en van 13.15u tot 15.15
 • Dinsdag van 8.45u tot 12.15u en van 13.15u tot 15.15
 • Woensdag van 8.45u tot 12.30u
 • Donderdag van 8.45u tot 12.15u en van 13.15u tot 15.15
 • Vrijdag van 8.45u tot 12.15u en van 13.15u tot 15.15

Stoplicht, time-timer en blokje:

In de klassen wordt gewerkt met een stoplicht, time-timer en blokje voorzien van naam, om het zelfstandig werken te bevorderen.

 

Pauze:

Groep 6 heeft iedere dag van 10.30u tot 10.45u pauze.

 

Eten en drinken: Eten en drinken: We eten op maandag, dinsdag en donderdag allemaal fruit. Op woensdag en vrijdag graag ook iets gezonds te eten meegeven .

 

Verjaardag:

Deze wordt gevierd om 8.45u. De traktatie kan tijdens de inloop in de klas gezet worden.

 

Kernconcept:

Het is een thematische aanpak voor wereldoriëntatie die ruimte laat voor leerkrachten en leerlingen, maar waar wel doelgericht gewerkt wordt aan inzichten. Door het werken met kernconcepten kunnen leerkrachten de leeromgeving inrichten met allerlei uitdagende werkvormen, activiteiten en leerbronnen. Bij het werken met kernconcepten worden communicatieve vaardigheden ( stellen, spreken en luisteren), rekenonderdelen als meten en wegen, en de creatieve vakken zoveel mogelijk geïntegreerd.

Het werken met kernconcepten houdt in dat leerlingen leren op grond van 'echte’ praktijksituaties, ook wel authentiek leren genoemd    

 

Gym:

Groep 6 heeft iedere donderdag gym van 13.15u tot 14.15u

 

Luizencontrole:

Na ieder vakantie is er een luizencontrole.

 

Postdag:

Op woensdag nemen de kinderen briefjes mee m.b.t. tot een activiteit, hulp etc.

 

Nieuwsbrief:

1 keer per week verschijnt er een nieuwsbrief op de website: http://www.bshasselbraam.nl/  

Ook ontvangt u deze via de mail. Mocht u deze niet ontvangen of is uw e-mail gewijzigd stuur dan een mail naar:

nieuwsbrief@bshasselbraam.nl.

 

 Naar boven