1. Home
  2. Over de school
  3. Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

We onderscheiden op onze school drie soorten kennis:

-          Inzichten ( ontdekken, ervaren, reflecteren, analyseren).

-          Vaardigheden ( doen, nadoen, toepassen, trainen)

-          Feiten ( studeren, navragen, redeneren, oefenen om te onthouden, maar steeds in een betekenisvolle context)

 

De vaardigheden komen vooral aan bod in de basisdomeinen ( rekenen, taal, creatieve vakken, motoriek en persoonlijke vaardigheden).

Feiten zijn nodig om inzichten te kunnen verwerven en om een goed beeld te krijgen van de manier waarop de wereld in elkaar zit.. Aan de hand van feiten vormen kinderen een mentaal beeld en ontwikkelen ze historisch en geografisch  besef.

 

Om goed te kunnen functioneren in de maatschappij is het van belang om onze aandacht vooral uit te laten gaan naar het werken aan inzichten. Om dit echter te realiseren is kennis van feiten en de ontwikkelen van vaardigheden een voorwaarde.

Om die reden ordenen we de leerstof op onze school in concentrische en lineaire onderwijsinhouden. De lineaire onderwijsinhouden zijn die delen van ons onderwijs die het meest instructiegevoelig zijn. Er is daarbij sprake van een gericht aanbod dat volgens een leerlijn aangeboden wordt ( bijvoorbeeld: rekenen, technisch lezen, spelling).

Op onze school bieden we de lineaire onderwijsinhouden voornamelijk 's morgens aan. Strak gepland door volgens de 1-zorgroute te gaan werken. Daarmee ( waar)(borgen we de resultaatkant van deze onderdelen.

Schooljaar 2010-2011 zijn we volgens de 1-zorgroute gaan werken. Daarmee is een ontwikkeling in gang gebracht, waardoor we zeer planmatig en proactief  werken.

’s Middags staan de concentrische onderwijsinhouden centraal. Het gaat hier om inhouden die kinderen op alle leeftijden en op alle niveaus tijdens de basisschool aangeboden kunnen krijgen. Ze zijn niet gebonden aan een specifiek leerjaar. Onder de concentrische onderwijsinhouden rekenen  we onder meer spreken en luisteren, stellen en wereldoriëntatie. Het gaat hier om toepassing van de basisvaardigheden binnen bijvoorbeeld een thema of project. Doordat de ( 's morgens) aangeleerde vaardigheden die op deze manier worden ingezet meer functie en betekenis hebben voor kinderen, zullen zij deze beter gaan beheersen.

 

Met ingang van schooljaar 2010 2011 voeren we het werken met kernconcepten in. Het is een aanpak voor wereldoriëntatie die ruimte laat voor leerkrachten en leerlingen, maar waar wel doelgericht gewerkt wordt aan inzichten. Door het werken met kernconcepten kunnen leerkrachten de leeromgeving inrichten met allerlei uitdagende werkvormen, activiteiten en leerbronnen. Bij het werken met kernconcepten worden communicatieve vaardigheden ( stellen, spreken en luisteren), rekenonderdelen als meten en wegen, en de creatieve vakken zoveel mogelijk geïntegreerd.

Het werken met kernconcepten houdt in dat leerlingen leren op grond van 'echte’ praktijksituaties, ook wel authentiek leren genoemd