Positive Behavior Support (PBS)

Positive Behavior Support (PBS) is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. 

"Een positieve instelling en duidelijke afspraken. Dat is de manier waarop we willen werken. We gaan uit van de 'wel' boodschap en vermijden het woord 'niet'. " 

PBS is een driejarig traject. De leerkrachten hebben al een voorbereidingsjaar achter de rug; vanaf maandag 7 september 2020 wordt het systeem daadwerkelijk in praktijk gebracht. Er worden gedragslessen gegeven en alles wordt volgens een vast stramien uitgevoerd. De mascottes Hassan en Benthe, afgebeeld op posters met de gedragsregels, helpen daarbij. Er wordt gestart met het schoolplein, de gang, de kapstokken en alle andere gezamenlijke ruimtes. In het derde jaar worden de regels in de klas aangepakt.

Om gedrag structureel aan te moedigen, heeft de school een beloningssysteem ontwikkeld dat door alle medewerkers van de school wordt gebruikt. Als de leerling goed gedrag vertoont kunnen ze een bandje krijgen waarop staat: 

‘Ik kreeg een complimentje @De Hasselbraam’  

We gaan verderop in het traject ook aan de slag met groepsbeloningen.

 

"Wanneer we in onze opzet geslaagd zijn? Dat merk je vanzelf aan de rust en fijne sfeer."