Tussenschoolse opvang

 

Opvang

KBS De Hasselbraam en Norlandia Kinderopvang zijn bezig met intensieve samenwerking om in de toekomst te komen tot een Integraal Kindcentrum (IKC). We hebben regelmatig overleg over ons pedagogisch handelen en het thematisch inrichten van onze omgeving. Ook waarderen en stimuleren wij de 'groene en gezonde' aanpak van Norlandia Kinderopvang.

Overblijven

De tussenschoolse opvang/het overblijven wordt verzorgd door Norlandia Kinderopvang.
Vast overblijven kost € 2,60 per keer en flexibel overblijven kost € 2,90 per keer. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Norlandia Kinderopvang.