Samen met ouders

We vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de ontwikkelingen van hun kind(eren) op onze
school. Een goed contact tussen ouders en school is noodzakelijk. Door dit contact weten de ouders ook waar de leerkrachten en de kinderen op school mee bezig zijn. De school verwacht van de ouders een goede belangstelling voor het wel en wee van hun kinderen. De ontwikkeling van het kind valt onder de gezamenlijke zorg en verantwoording van school en ouders. Daarom vinden wij een goed contact en heldere afspraken tussen school en ouders van groot belang. Het contact moet open, rechtstreeks en eerlijk zijn. De leerkracht van jullie kind is altijd het eerste aanspreekpunt. 's Ochtends voor schooltijd is er geen tijd voor uitvoerig overleg, maar na schooltijd is er de mogelijkheid om binnen te lopen. Wanneer je wat meer tijd nodig hebt, vragen we om daarvoor een afspraak te maken.

 

Social Schools

Op basisschool De Hasselbraam maken wij gebruik van het ouderportaal Social Schools. Dit ouderportaal is ontstaan uit de gedachte dat de communicatie tussen school en ouders met gebruik van hedendaagse middelen, beter en efficiënter kan. Dus niet langer het fenomeen dat losse briefjes en andere informatie onderin de overblijftas blijven zitten of verloren gaan op de weg van school naar huis (of andersom). U ontvangt via Social Schools alleen die informatie (mededelingen, berichten en agenda/kalender) die op uw kind(eren) van toepassing zijn.

Bent u een nieuwe ouder dan ontvangt u als het goed is binnenkort een e-mail met een activatielink (check voor de zekerheid ook uw SPAM-map).

Als uw kind op onze school staat ingeschreven en u nog geen mailtje van Social Schools heeft ontvangen dan kunt u contact opnemen met de administratie van De Hasselbraam. U krijgt dan z.s.m. een e-mail met een activatielink van Social Schools.Oudervereniging

Ouders van een kind dat op De Hasselbraam zit, zijn automatisch lid van de oudervereniging. De oudervereniging heeft als doel de communicatie en samenwerking tussen de school en ouders te bevorderen en allerlei activiteiten te organiseren. Het bestuur van de oudervereniging bestaat alleen uit ouders. Het bestuur vergadert elke twee maanden en de vergaderingen zijn openbaar. De begroting voor het nieuwe schooljaar en de verantwoording over het voorgaande schooljaar worden aan het begin van elk schooljaar aan alle ouders toegezonden.

 Het dagelijks bestuur van de oudervereniging bestaat uit:

  • Voorzitter: Paul Verhoeven
  • Penningmeester:  Wesley Beerendonk
  • Secretaris: Marvin Roest

Diverse activiteiten, zoals de jaarlijkse Hasselbraamdag en andere feesten en activiteiten, worden door
het bestuur in overleg en in samenwerking met de leerkrachten voorbereid en uitgevoerd.
Meer informatie over de oudervereniging kun je vinden op www.bshasselbraam.nl.
Per mail is de oudervereniging te bereiken via: oudervereniging@bshasselbraam.nl.Medezeggenschapsraad (MR)

  • De medezeggenschapsraad (MR) is het overlegorgaan van ouders en personeel met de directeur. De MR heeft de taak de belangen van ouders en personeel te behartigen. Voor bepaalde aangelegenheden is instemming van de MR nodig of kan de MR advies geven. De MR vergadert elke twee maanden en de vergaderingen zijn openbaar. Elk jaar wordt een jaarverslag gemaakt. Daarin staat onder andere over welke aangelegenheden de MR instemming en/of advies heeft gegeven.

    De volgende personen zijn lid van de MR: 
  • Maaike Stomph (Namens het personeel) | voorzitter
  • Ingeborg Buijs 
  • Saskia van den Heykant  (Namens de ouders)
  • Erik Huijbregts

Meer informatie over de MR kun je vinden op www.bshasselbraam.nl.
Per mail is de MR te bereiken via: mr@bshasselbraam.nl
 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Namens De Hasselbraam zit Ilse van den Bemt in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GMR). In de GMR zitten afgevaardigden van alle MR'en van de scholen die vallen onder de Stichting
Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur (SKPOEL). De GMR heeft overleg met de algemeen directeur
van SKPOEL over bovenschoolse aangelegenheden.