Visie en missie

Missie

De Hasselbraam: in onze open leeromgeving leer je leren van en met elkaar.

Visie

In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode willen toetsen.

  • Duidelijke taal
  • We hebben zicht op de ontwikkeling van onze kinderen waardoor ze naar hun vermogen kunnen groeien.
  • Spelend leren
  • We hebben een speel- en leeraanbod wat bijdraagt aan goede kansen op ontwikkeling van onze kinderen.
  • Midden in de wereld
  • We hebben duidelijk voor ogen wat we met onze kinderen bereiken en zijn hierover in gesprek met de kinderen en hun ouders.
  • Persoonlijk
  • We werken nauw samen met onze ketenpartners zodat we een doorgaande ontwikkeling kunnen realiseren voor al onze kinderen.