Ziekmelden

Indien je zoon/dochter ziek is, vragen wij je dit vóór 8.30 uur of vóór 13.00 uur telefonisch te melden. We controleren meteen aan het begin van de schooldag/schoolmiddag of alle kinderen in hun groep zijn. Geen bericht houdt in dat we de ouders telefonisch benaderen. Bij geen gehoor/ nader bericht wordt de afwezigheid aangemerkt als ongeoorloofd verzuim en gemeld bij de leerplichtambtenaar.