1. Home
 2. Groepen
 3. Groep 5/6 Juf Susanne en juf Jeanne
 4. Groep 5

Groep 5

Een indruk van een algemene weekplanning

 

Korte beschrijving wat de kinderen in een week krijgen.

MaandagRekenen, gymnastiek, spelling, technisch lezen, taal, Engels
Dinsdag

Rekenen, spelling, technisch lezen, taal, Nieuwsbegrip, schrijven, tekenen

WoensdagRekenen, spelling, taal, wereldoriëntatie
DonderdagRekenen, spelling, technisch lezen, taal, schrijven, muziek, wereldoriëntatie
VrijdagRekenen, spelling, studievaardigheden, technisch lezen, Sova, verkeer, wereldoriëntatie, handvaardigheiden
  Informatie over de vakken

Methodes in groep 5

 • Taal:
  Staal Taal
  In Staal Taal zijn de bronnen  realistisch, uit het leven van kinderen gegrepen. Daardoor zien ze de betekenis van taal. Bovendien doen de kinderen in een thematische context eerst kennis op (impressie), die ze vervolgens gaan toepassen in een werkelijke presentatie of publicatie (expressie). Er wordt dus echt iets met hun werk gedaan. En dat motiveert!
  Nieuwsbegrip
  Nieuwsbegrip is een methode voor begrijpend lezen. Nieuwsbegrip biedt wekelijks informatieve leeslessen; teksten en opdrachten op vijf verschillende niveaus. Het uitgangspunt voor de teksten zijn actuele onderwerpen die via Jeugdjournaal aangeboden worden. De leerlingen oefenen leesstrategieen en bouwen hun woordenschat op.  
 • Lezen:
  Lekker Lezen is een methode voor voortgezet technisch lezen
  Vier keer in de week lezen de kinderen drie kwartier op niveau.
  Ze hebben een leesboek en een verwerkingsboek.
  Ook lezen de kinderen woordrijtjes om het leestempo te verhogen
 • Rekenen 
  Pluspunt
  In elke les van de methode Pluspunt is er een afwisseling van oefenvormen en worden kinderen altijd op verschillende manieren actief betrokken bij het leren rekenen. Klassikaal interactief leren en individueel zelfstandig leren wisselen elkaar af. De oefenstof is geleidelijk opgebouwd, zodat kinderen op het juiste niveau kunnen werken, uitgedaagd worden en succeservaringen opdoen. De klas werkt op 3 verschillende niveaus. Sommige kinderen werken erg zelfstandig en doen ook nog wat extra taken; er zijn kinderen die bezig zijn met de normale oefenstof en er zijn kinderen die wat extra begeleiding krijgen. Aan de hand van de scores van de leerlingen worden zij op het juiste niveau ingeschaald.
 • Spelling                          
  Spelling is het uit het hoofd goed opschrijven van woorden en zinnen. Het doel is om eigen teksten, opdrachten en werkstukken bij andere vakken foutloos te kunnen maken. In de methode Staal Spelling ligt de nadruk op het voordoen (mondeling), verwoorden, het constant herhalen van spelling-categorieën en gerichte feedback. Hierdoor worden de vaardigheden stap voor stap aangeleerd. We werken hier met twee niveaus. Ook hier geven we de kinderen, die het nodig hebben, extra begeleiding.
 • Studievaardigheden       
  Blits (Begrijpend lezen van informatieve teksten en andere studievaardigheden)  is een methode  waarmee kinderen op een systematische manier belangrijke studievaardigheden verwerven, namelijk: het hanteren van studieteksten, het hanteren van informatiebronnen, kaartlezen en het lezen van schema’s, tabellen en grafieken.
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling           
  De Jij en ik-club bevordert het sociaal gedrag, het morele besef (waarden en normen) en een gezonde emotionele ontwikkeling.
  We werken ook met de regel van de week. Waar letten we deze week speciaal op. Tussendoor doen we regelmatig een extra spelletje om het sociale gedrag te bevorderen.
 • Schrijven
  Naast het inslijpen van cijfers, (hoofd)letters en hun verbindingen is er in groep 5 een geleidelijke afbouw van de hulplijnen, waardoor het kind op een verantwoorde manier leert schrijven op één grondlijn. Tevens leren de kinderen de schriftcriteria (regelverloop, hellingshoek, schriftgrootte, lettervormen en verbindingen, spatiëring, traject en lay-out). Ook wordt begonnen met het opvoeren van het schrijftempo.
 • Verkeer   
  Groep 5 heeft "Op Voeten En Fietsen" (OVEF) en “Klaar Over” (KO).
  In de OVEF en de KO komt o.a. aan bod: Aan welke eisen moet een fiets voldoen? Hoe kunnen kinderen zich het beste gedragen in alledaagse, maar ook in bijzondere verkeerssituaties? Hoe moet jij je gedrag aanpassen aan weersgesteldheden? Hoe maak je een bewuste vervoerskeuze? Hoe zit dat nu met al die 'pijlen-borden' en voorrangsafspraken?
 • Gymnastiek
  De gymles heeft niet alléén als doel om even lekker actief te ontspannen.
  Doordat je met elkaar, met materiaal, met je lichaam en met ruimte te maken hebt, kunnen goede lessen bewegingsonderwijs nog meer bijdragen in de ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren door bewegen hun wereld kennen, kinderen leren hoe je je in een groep gedraagt, je leert jezelf  beter kennen (beter zelfbeeld), bewegen is gezond.

 

Overige zaken/activiteiten

Inloop:

Van 08.35u tot 8.45u en van 13.05 tot 13.15u is de inloop.

Kinderen gaan tijdens de inloop zelfstandig naar de klas. We willen de kinderen al zo vroeg mogelijk zelfstandig maken.

Tijdens de inloop gaan we geen gesprekken aan met ouders. U heeft wel de mogelijkheid om een kleine boodschap aan de leerkracht door te geven. Gesprekken plannen we na schooltijd.

Schooltijden

 • Maandag                    8.45u tot 12.15u en 13.15u tot 15.15
 • Dinsdag                      8.45u tot 12.15u en 13.15u tot 15.15
 • Woensdag                  8.45u tot 12.30u
 • Donderdag                 8.45u tot 12.15u en 13.15u tot 15.15
 • Vrijdag                         8.45u tot 12.15u en 13.15u tot 15.15

Stoplicht, time-timer en blokje: In de klassen wordt gewerkt met een stoplicht, time-timer en een blokje om het zelfstandig werken te bevorderen. Door middel van het stoplicht en het blokje leert uw kind om te gaan met uitgestelde aandacht.

Pauze: In de pauze spelen de kinderen buiten. Ondertussen wordt er gegeten en gedronken. Bij slecht weer blijven we in de klas.

Eten en drinken: Op maandag, woensdag en donderdag is het fruit/groentedag. Op deze dagen mogen de kinderen alleen fruit/groente mee naar school nemen en wat te drinken.

De overige dagen mag u zelf bepalen wat u ze mee geeft.

Verjaardag: We geven uw kind dan speciale aandacht en zingen enkele liedjes. Ook kan uw kind  vertellen over het feest en de cadeautjes. De traktaties kunnen in onderling overleg geregeld worden. Het liefst een gezonde traktatie!
Luizencontrole: Na iedere vakantie is er een luizencontrole.

Postdag: Op woensdag nemen de kinderen briefjes mee m.b.t. tot een activiteit, hulp etc.

 

Naar boven