1. Home
 2. Groepen
 3. Groep 7/8 juf Babs
 4. Groep 8

Groep 8

Hieronder kunt u lezen wat we zoal in groep 8 aan bod laten komen 

 

MaandagGedragsregel van de week bespreken, weekendkring, spelling, rekenen, taal, Engels, lezen, Trefwoord en KC.
DinsdagStillezen, spelling, rekenen, taal, lezen, Sova/Trefwoord, en KC.
WoensdagStillezen, spelling, rekenen, verkeer, topo, zelfstandig werken.
DonderdagStillezen, spelling, rekenen, taal, Nieuwsbegrip, EHBO, lezen, gym, KC.
VrijdagStillezen, spelling, rekenen, taal, begrijpend lezen (Goed Gelezen/Blits), schrijven/verkeer, topo, Handvaardigheid/techniek.
  Informatie over de vakken
 • Taal
  In Staal taal zijn de bronnen  realistisch, uit het leven van kinderen   gegrepen. Daardoor zien ze de betekenis van taal. Bovendien doen de kinderen in een thematische context eerst kennis op (impressie), die ze vervolgens gaan toepassen in een werkelijke presentatie of publicatie (expressie). Er wordt dus echt iets met hun werk gedaan. En dat motiveert!
  Nieuwsbegrip
  Nieuwsbegrip is een methode voor begrijpend lezen. Nieuwsbegrip biedt wekelijks informatieve leeslessen; teksten en opdrachten op vijf verschillende niveaus. Het uitgangspunt voor de teksten zijn actuele onderwerpen die via Jeugdjournaal aangeboden worden. De leerlingen oefenen leesstrategieen en bouwen hun woordenschat op.  
  -Lezen: Lekker lezen, stillezen, verwerking m.b.v leesopdrachten gekoppeld aan een leesboek
 • Rekenen                             
  In elke les van de methode pluspunt is er een afwisseling van oefenvormen en worden kinderen altijd op verschillende manieren actief betrokken bij het leren rekenen. De oefenstof is geleidelijk opgebouwd, zodat kinderen op het juiste niveau kunnen werken, uitgedaagd worden en succeservaringen opdoen.
 • Spelling                                
  Spelling is het uit het hoofd goed opschrijven van woorden en zinnen. Het doel is om eigen teksten, opdrachten en werkstukken bij andere vakken foutloos te kunnen maken. In de methode Staal ligt de nadruk op het voordoen (mondeling), verwoorden, het constant herhalen van spelling categorieën en gerichte feedback. Hierdoor worden de vaardigheden stap voor stap aangeleerd.
  Onder spelling valt ook grammatica, o.a. woordsoorten, zinsdelen en leestekens en werkwoordspelling.
 • Studievaardigheden  
  Blits (Begrijpend lezen van informatieve teksten en andere studievaardigheden)  is een methode  waarmee kinderen op een systematische manier belangrijke studievaardigheden verwerven, namelijk: het hanteren van studieteksten, het hanteren van informatiebronnen, kaartlezen en lezen van schema’s, tabellen en grafieken.                 
 • SOVA; Sociaal-emotionele ontwikkeling     
  De jij en ik-club bevordert het sociaal gedrag, het morele besef (waarden en normen) en een gezonde emotionele ontwikkeling.Elke week staat er een schoolregel centraal.  
 • Engels 
  Met Join in! leren kinderen Engels verstaan, spreken, lezen en schrijven. 
 • Schrijven                               
  In groep 8 staat het functioneel persoonlijk handschrift optimaliseren centraal.
 • Verkeer         
  Groep 8 heeft de  "JeugdVerkeersKrant" (JVK)
  In de JVK o.a. aan bod. Aan welke eisen moet een fiets voldoen? Hoe kunnen kinderen zich het beste gedragen in alledaagse maar ook in bijzondere verkeerssituaties? Hoe moet jij je gedrag aanpassen aan weersgesteldheden? Hoe maak je een bewuste vervoerskeuze? Hoe zit dat nu met al die 'pijlen-borden' en voorrangsafspraken?
 • Topografie     
  Methode Ajodakt. Aan bod komen o.a. de Wereld (totaal) staatkundig en natuurkundig, de werelddelen en belangrijke landen, bevolkingsdichtheid, klimaat, religies, arm en rijk, energie, en vervoer                
 • Computer/techniekles          
  Naar aanleiding van de lessen wereldoriëntatie krijgen de kinderen computer- en technieklessen. Groep 8 richt zich op presentaties maken d.m.v. Prezi en/of Picozone en deze presenteren. Ook gaan de leerlingen aan de slag met werkstukken maken.
 • Gym   
  De gymles heeft niet alléén als doel om even lekker actief te ontspannen.
  Doordat je met elkaar, met materiaal, met je lichaam en met ruimte te maken hebt, kunnen goede lessen bewegingsonderwijs nog meer bijdragen in de ontwikkeling van kinderen.
 • EHBO
  Eerste hulp bij ongelukken.  Daarin wordt uitgelegd wat je kunt doen als er iets gebeurt. We kunnen natuurlijk geen deskundige hulp geven. We leren wel bijvoorbeeld hoe je iemand moet helpen die flauwgevallen is. Dit oefenen we ook bij elkaar. Hierdoor kunnen we het indien nodig makkelijker in de praktijk uitvoeren. De kinderen krijgen hierin een theoretisch -en praktijkexamen. 

 

Overige zaken/activiteiten

 

Inloop: van 08.35u tot 08.45u en van 13.05 tot 13.15u.

Kinderen gaan tijdens de inloop zelfstandig naar de klas.

Tijdens de inloop hebben we geen tijd om een gesprekje aan te gaan. Vaak vragen leerlingen onze aandacht. U heeft wel de mogelijkheid om een kleine boodschap aan de leerkracht door te geven. Gesprekken plannen we na schooltijd.

 

Schooltijden:

 • Maandag van 08.45u tot 12.15u en van 13.15u tot 15.15u
 • Dinsdag van 08.45u tot 12.15u en van 13.15u tot 15.15u
 • Woensdag van 08.45u tot 12.30u
 • Donderdag van 08.45u tot 12.15u en van 13.15u tot 15.15u
 • Vrijdag van 08.45u tot 12.15u en van 13.15u tot 15.15u

 

Stoplicht, time-timer en blokje: In de klassen wordt gewerkt met een stoplicht, time-timer en blokje voorzien van naam, om het zelfstandig werken te bevorderen.

 Pauze: 10.30u-10-45u

 Eten en drinken: Op maandag, woensdag en donderdag is het fruit- en/of groentedag. Op deze dagen mogen de kinderen geen koek meenemen. Op de andere dagen wel.  

Verjaardag: Deze wordt gevierd om 10.20u. De traktatie kan tijdens de inloop in de klas gezet worden.

 Agendagebruik: De agenda is niet alleen handig voor het bijhouden van de dag waarop het huiswerk moet worden ingeleverd. Waarvoor kan de agenda gebruikt worden? Denk dan bv. aan.  

 • Huiswerk maken, leren en belangrijke data, bijvoorbeeld: drempelonderzoek. Kinderen noteren een goede omschrijving van de opdracht.
  Delen van de stof kunnen op verschillende dagen worden genoteerd, zodat de kinderen een planning kunnen maken.
 • Bij presentaties (bijvoorbeeld spreekbeurten) niet alleen de dag van de spreekbeurt, maar ook de inleverdatum noteren.
 • Het meenemen van spullen, bijvoorbeeld knipsels, knutselmaterialen.

  Daarnaast kunt u als ouders de agenda gebruiken om korte mededelingen aan de leerkracht te doen, bijvoorbeeld een bezoek aan een arts. Dit in plaats van het meegeven van losse briefjes. Hiermee geeft u uw kind de verantwoordelijkheid om de agenda te tonen aan de leerkracht. Op deze manier proberen we samen te werken aan een goede, soepele overgang naar het voortgezet onderwijs.
 • Huiswerk groep 8:
  - individueel huiswerk: rekenen, spelling, taal,  topo, Engels, studievaardigheden etc.
  - klassikaal huiswerk: wekelijks woordenschat, begrijpend lezen, rekenen,
    taal/spelling en werkwoordspelling. 

Gym: donderdagmiddag 13.15 u. - 14.15 u.

Schoolkamp: informatie volgt binnenkort.

Cito middentoetsen: Zoals gewoonlijk worden deze in januari afgenomen.

Bezoek KSE en Munnikenheide college: Deze vinden meestal plaats rond de maand januari en/of februari.

Adviesgesprekken en onderwijskundige rapport : Rond de carnavalsvakantie (februari)  krijgt u een uitnodiging voor het adviesgesprek. Samen kijken we waar uw zoon of dochter het beste kan starten in het voortgezet onderwijs.

Eindtoets groep 8:  Nadere informatie krijgt u ter zijner tijd. 

Afscheidsavond:  Nadere informatie krijgt u ter zijner tijd. 

Rode loper: We nemen op deze avond afscheid van elkaar. Nadere informatie krijgt u ter zijner tijd. 

Luizencontrole: Na ieder vakantie is er een luizencontrole.

Postdag: Alleen op de woensdagen krijgen leerlingen briefjes mee m.b.t. tot een activiteit, hulp etc.