1. Home
 2. Informatie
 3. Media
 4. Mediaprotocol voor leerlingen (versie leerlingen)

Mediaprotocol voor leerlingen (versie leerlingen)

Mediaprotocol Leerlingen – document leerlingen

Inhoudsopgave

Protocol Mediagebruik voor leerlingen. 2

01. Wat is een protocol?. 2

02. Afspraken. 2

02.1 Internet 2

02.2 E-mail / chatten. 3

02.3 Mobiele telefoons en mp3-spelers. 3

03. Eventuele maatregelen. 3

 

Protocol Mediagebruik voor leerlingen

 

01. Wat is een protocol?

Een protocol is een lijst met afspraken die je met iemand maakt. In een protocol staan dus regels en afspraken waaraan je je moet houden. Als je akkoord gaat met die regels kun je dat laten zien door het protocol te ondertekenen. Dat betekent dus wel dat wij ervan uit gaan dat je je aan die regels en afspraken gaat houden.

Neem deze regels en afspraken heel goed in je op.

 

02. Afspraken

02.1 Internet

 

Ik mag wel:

 

 • Het internet gebruiken voor het raadplegen van bronnen, zoeken naar informatie en het spelen van games, dit moet wel te maken hebben met school. Overige redenen zal ik altijd eerst overleggen met mijn leerkracht.
 • Printen wat echt noodzakelijk is en alleen met toestemming van een leerkracht.
 • Iets downloaden wat echt noodzakelijk is en alleen met toestemming van een leerkracht.

Ik mag niet:

 

 • Op de computer tijd besteden aan zaken die niets te maken hebben met de school.
 • Op de computers buiten schooltijd als ik geen toestemming heb van een leerkracht.
 • Bij het surfen op internet bewust op zoekwoorden zoeken die te maken hebben met grof taalgebruik, agressie, seks en discriminatie.
 • Op school voor­, onder ­of na schooltijd chatten of MSN’en.
 • Op internet zonder dat ik van tevoren afspreek met mijn leerkracht wat ik op internet wil gaan doen.
 • Op websites komen waarvoor ingelogd moet worden tenzij ik voor die website toestemming heb van een leerkracht.
 • Mijn persoonlijke informatie zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, wachtwoorden en pincodes doorgeven via internet, chatprogramma’s en/of e-mail.
 • De computer verlaten na het stoppen met werken zonder dat ik mijn persoonlijke informatie zoals nicknames, e-mailadressen, inlognamen en wachtwoorden verwijderd heb.

Ik moet:

 

 • Mijn leerkracht gelijk waarschuwen als ik informatie tegenkom waardoor ik mij niet prettig voel of waarvan ik  weet dat dit niet hoort.
 • Mijn leerkracht waarschuwen/vertellen als er minder leuke dingen gebeuren op internet, bijvoorbeeld als iemand wordt gepest.

 

 02.2 E-mail / chatten

 

 • Ik weet dat wanneer ik een e-mailadres van school krijg, ik alleen mag mailen en chatten op school met dit e-mailadres.
 • Ik weet dat het niet is toegestaan e-mailberichten / chatberichten te sturen of uit te lokken die geen verband houden met het onderwijs of de school. Indien ik dit toch wil doen, doe ik dit altijd in overleg en na toestemming van een leerkracht.
 • Ik weet dat ik geen e-mail / chatberichten op mag stellen, verzenden of beantwoorden waarbij ik mij niet prettig voel of waar dingen in staan waarvan ik weet dat dit niet hoort.
 • Ik weet dat het niet is toegestaan om via e-mail / chatberichten persoonlijke informatie en/of foto’s van mijzelf of van anderen te versturen zonder toestemming van een leerkracht.

 

02.3 Mobiele telefoons en mp3-spelers

 

Uitleg
Onder niet gebruiken verstaan we dat het apparaat niet aanstaat (ook niet in de “stand-by” stand) en dat deze niet in de hand gehouden mag worden, ongeacht of het apparaat aanstaat of niet. De apparaten worden bij voorkeur in je laatje bewaard. Uitzondering op deze regel is als het apparaat gebruikt wordt voor opdrachten tijdens de les, dit wordt dan vooraf door je leerkracht verteld.

 

Ik mag géén mobiele telefoon(s) (met of zonder camerafunctie dan wel andere functies zoals internet) en draagbare media-apparatuur in de school en op het schoolplein gebruiken. Ik weet dat dit ook geldt tijdens schoolactiviteiten die buiten de school plaatsvinden.
 

03. Eventuele maatregelen

 • Als ik mij niet houd aan deze afspraken, dan zal ik een dag lang geen toegang krijgen tot informatie- en communicatiemiddelen. Mijn leerkracht zal ook contact opnemen met mijn ouders/verzorgers over het voorval. Er zal een gesprek plaatsvinden met mij over de consequenties van mijn gedrag en er zullen, afhankelijk van het voorval, afspraken gemaakt worden met mij. Bij dit gesprek zal ook de Digicoach aanwezig zijn. Deze afspraken worden ook aan mijn ouders/verzorgers doorgegeven.
 • Mocht ik weer in herhaling vallen, dan zal ik voor een maand uitgesloten worden van het gebruik van informatie- en communicatiemiddelen. Er zal contact met mijn ouders opgenomen worden en een gesprek plaatsvinden. Bij dit gesprek is mijn leerkracht en de directie aanwezig.
 • Ik weet dat ik zelf of mijn ouders voor de kosten kan/kunnen opdraaien, van welke aard ook, die voorvloeit uit de overtreding of het laten voortduren daarvan.

 

Slotwoord
Wij verwachten van al onze leerlingen dat zij zich houden aan deze afspraken en regels. Jullie zullen worden begeleid door onze leerkrachten bij het juiste gebruik van bijvoorbeeld internet maar ook van onder andere e-mail, chatten en de mogelijke gevolgen die verkeerd gebruik kan hebben.