1. Home
  2. Informatie
  3. MR

MR

 DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD VAN DE HASSELBRAAM

De medezeggenschapsraad (MR) is het overlegorgaan van ouders en personeel met de directeur. De MR heeft de taak de belangen van ouders en personeel te behartigen. Voor bepaalde aangelegenheden is instemming van de MR nodig of kan de MR advies geven. De MR vergadert elke twee maanden en de vergaderingen zijn openbaar. Elk jaar wordt een jaarverslag gemaakt. Daarin staat onder andere over welke aangelegenheden de MR instemming en/of advies heeft gegeven.

 

De volgende personen zijn lid van de MR:

• Ilse van den Bemt (namens het personeel), voorzitter;

• Jeanne Dielemans (namens het personeel),

• Saskia van den Heykant (namens de ouders), secretaris;

• Monika Gajdowska (namens de ouders).

 

GMR: 
Namens de Hasselbraam zit mevr. Ilse van den Bemt in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zitten afgevaardigden van alle MR'en ressorterend onder de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur (SKPOEL). De GMR heeft overleg met de algemeen directeur van SKPOEL.

 

Hoe kom ik in contact met de MR?
Uiteraard is ieder lid van de MR aanspreekbaar voor alle ouders en personeel van de Hasselbraam.

 

De MR van de Hasselbraam is daarnaast bereikbaar op de volgende manieren:
• Via het e-mail adres: mr@bshasselbraam.nl

• Via het postbakje van de MR op de Beukenlaan 
• Via het postadres van de Hasselbraam:
MR de Hasselbraam
Postbus 1004 
4870 BA Etten-Leur.
Meer informatie over wat een MR inhoudt is te vinden op internet: www.infowms.nl 


naar boven