1. Home
  2. Informatie
  3. Oudervereniging

Oudervereniging

Wat is een oudervereniging en wat doet het bestuur?

Elke ouder waarvan een kind op de Hasselbraam zit, is automatisch lid van de oudervereniging. De oudervereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De oudervereniging heeft als doel de communicatie en samenwerking tussen de school en ouders te bevorderen en allerlei activiteiten te organiseren. Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester (het dagelijks bestuur) en algemeen bestuursleden. Het bestuur houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken rondom de te organiseren activiteiten. Ook worden de activiteiten door het bestuur in overleg en in samenwerking met de leerkrachten voorbereid en uitgevoerd. Hiervoor wordt het bestuur (en de leerkrachten) per activiteit onderverdeeld in diverse werkgroepen en organiseert elk bestuurslid maximaal twee activiteiten. Het bestuur vergadert elke twee maanden. Vergaderingen van het bestuur zijn openbaar voor ouders van leerlingen van de Hasselbraam.

 

Welke activiteiten en sponsoring

De activiteiten die door de oudervereniging worden georganiseerd zijn onder meer de schoolfotograaf, sinterklaas, kerstviering, kerstmarkt, carnaval, pannenkoekendag, paasviering, Hasselbraamdag en de avondvierdaagse. Ook wordt er twee keer per jaar een actie gehouden (zoals bijvoorbeeld een speculaasactie en een plantenactie). De opbrengst van deze acties worden gebruikt voor de activiteiten. Ook zijn we altijd op zoek naar sponsors en zijn er in het verleden meerdere sponsoren geweest bij activiteiten. Hierdoor en door slim in te kopen proberen wij de activiteitenbijdrage zo laag mogelijk te houden. Mocht je iemand kennen die zou willen sponsoren of wil je zelf sponsoren, dan zijn we hier heel blij mee. Je kunt dan contact opnemen met Bianca Schüürmann (via oudervereniging@bshasselbraam.nl).

 

Wie zijn er lid van het bestuur?

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit de volgende leden:

Bianca Schüürmann (voorzitter), moeder van Marvin uit groep 8
Carla Pecher (penningmeester), moeder van Ilse uit groep 7
Saskia van den Heykant (secretaris), moeder van Bram uit groep 3 en Verena uit groep 1 (vanaf jan.)
Angelique van den Beemd, moeder van Sharon uit groep 5
Wendy Vermunt, moeder van Alisha uit groep 5 en Chiara uit groep 2
Sebastiaan Smid, vader van Phileine uit groep 3 en Pepijn uit groep 2
Floor Nauta, moeder van Mette uit groep 4 en Fedde uit groep 3
Andy Fanggiday, vader van Aimée en Valerie uit groep 4
Kim Timmer, moeder van Levi uit groep 8 en Luuk uit groep 4

Jessica Leppens – Nieuwlaat, moeder van Isabella uit groep 3

Marissa Nooijens – Verschuren, moeder van Faye uit groep 3

 

 

Het dagelijks bestuur:
V.l.n.r.: Bianca Schüürmann, Carla Pecher en Saskia van den Heykant

 

Aanmelden als hulpouder of bestuurslid worden

Zonder hulpouders op de dag van de activiteit is het onmogelijk om de activiteit uit te voeren. We zijn erg blij met alle hulp die we de afgelopen jaren altijd hebben gehad. Heb je een kind op de Hasselbraam en wil je helpen bij één of meerdere activiteiten? Neem dan contact op met Bianca Schüürmann (via bovenstaand e-mailadres). Je kunt ook met haar contact opnemen als je interesse hebt om bestuurslid te worden.

Er zijn richtlijnen opgesteld als houvast voor hulpouders. Deze kun je hier lezen.

 

Activiteitenbijdrage

Om de eerdergenoemde activiteiten te kunnen organiseren, wordt aan elke ouder een vrijwillige activiteitenbijdrage gevraagd. De bijdrage bedraagt € 30,- per kind per schooljaar. Voor instromers tussen januari en acht weken voor de laatste schooldag bedraagt de bijdrage € 20,-. Ouders die om wat voor reden dan ook niet of niet ineens kunnen betalen, kunnen contact opnemen met de schooldirecteur Jacqueline Aarts. Een betalingsregeling is mogelijk.

 

Tevens wordt verwezen naar de Stichting Leergeld Noord-West-Brabant. Deze stichting is voor kinderen van 4 t/m 17 jaar, waarvan de ouders een inkomen hebben dat niet hoger is dan 120% van het bijstandniveau, woonachtig in de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen of Zundert, die mee willen doen aan binnen- of buitenschoolse activiteiten en hieraan door onvoldoende financiële middelen niet kunnen deelnemen.

 

Voor meer informatie kijk op de website: www.leergeldnoordwestbrabant.nl.

 

Vergaderingen schooljaar 2017 / 2018

Dinsdag 26 september 2017

Woensdag 22 november 2017

Donderdag 18 januari 2018

Dinsdag 13 maart 2018

Woensdag 16 mei 2018

Dinsdag 26 juni 2018

 

Mocht je een vergadering bij willen wonen, graag van tevoren contact opnemen met Bianca Schüürmann (via oudervereniging@bshasselbraam.nl). Vergaderingen vinden plaats op de Hasselbraam en starten om 19.30 uur.

 

Activiteitenlijst schooljaar 2017-2018

Hieronder vind je welke bestuursleden in welke werkgroep zit voor het aankomende schooljaar. Mocht je vragen hebben over een activiteit dan kunt je de betreffende leden van de werkgroep benaderen of een mail sturen naar oudervereniging@bshasselbraam.nl. Meer informatie over de activiteiten volgt via de werkgroepen via de post of de nieuwsbrief vanuit school.

 

Activiteit

Datum

Bestuurslid OV in werkgroep

Fotograaf

11 september 2017

Bianca Schüürmann

Diana Pil

Sinterklaas

5 december 2017

Andy Fanggiday

Marissa Verschuren

Jessica Leppens - Nieuwlaat

Kerst overdag

21 december 2017

Wendy Hoendervangers

Angelique van den Beemd

Kerstmarkt

21 december 2017

Bianca Schüürmann

Sebastiaan Smid

Jacinta Warnaar

Carnaval

9 februari 2018

Wendy Hoendervangers

Jessica Leppens – Nieuwlaat

Pannenkoekendag

16 maart 2018

Floor Nauta

Angelique van den Beemd

Pasen

29 maart 2018

Wendy Vermunt

Andy Fanggiday

Hasselbraamdag

7 t/m 9 mei 2018

Carla Pecher

Floor Nauta

Avondvierdaagse

28 t/m 31 mei 2018

Sebastiaan Smid

Marissa Verschuren

Kim Timmer

Actie najaar

1 t/m 29 november 2017

Carla Pecher

Diana Pil

Actie voorjaar

4 april t/m 9 mei 2018

Carla Pecher

Diana Pil

 

Verantwoording, begroting en kascommissie

De begroting wordt elk schooljaar door de penningmeester opgesteld en door het bestuur vastgesteld. Ook de verantwoording over en het resultaat van het schooljaar ervoor wordt door de penningmeester elk jaar in een overzicht gezet. Dit overzicht en de begroting wordt elk jaar aan alle ouders verzonden. Mocht je als ouder van de school vragen hebben hierover of wil je het overzicht en de begroting opnieuw ontvangen, dan kun je contact opnemen met penningmeester Carla Pecher (via oudervereniging@bshasselbraam.nl).

 

Er is een kascommissie bestaande uit twee leden die elk jaar de kascontrole doet bij de penningmeester. Als je als ouder van de school je wil aanmelden voor de kascommissie kun je contact opnemen met Carla Pecher (via bovenstaand e-mailadres).

In het menu hiernaast vind u de begroting 2017-2018.

 

Algemene ledenvergadering

In het verleden werd er jaarlijks een algemene ledenvergadering gehouden. Omdat er weinig tot geen animo voor was, is er gekozen informatie over de oudervereniging via de nieuwsbrief, brieven en andere documenten gedurende het schooljaar naar de ouders te sturen. Mocht je als ouder echter prijs stellen op een ledenvergadering dan kun je contact opnemen met Bianca Schüürmann via bovenstaand e-mailadres.

 

Meer informatie en contactgegevens

Je kunt contact opnemen met het bestuur door een e-mail te sturen naar oudervereniging@bshasselbraam.nl.

Het postadres van de oudervereniging is: Postbus 1004, 4870 BA Etten-Leur.