1. Home
  2. Informatie
  3. Oudervereniging

Oudervereniging

Wat is een oudervereniging en wat doet het bestuur?

Elke ouder waarvan een kind op de Hasselbraam zit, is automatisch lid van de oudervereniging. De oudervereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De oudervereniging heeft als doel de communicatie en samenwerking tussen de school en ouders te bevorderen en allerlei activiteiten te organiseren. Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester (het dagelijks bestuur) en algemeen bestuursleden. Het bestuur van de oudervereniging organiseert activiteiten samen met de leerkrachten. Hiervoor wordt het bestuur (en de leerkrachten) per activiteit onderverdeeld in diverse werkgroepen. Elk bestuurslid organiseert maximaal twee activiteiten. Het bestuur vergadert elke twee maanden. Vergaderingen van het bestuur zijn openbaar voor ouders van leerlingen van de Hasselbraam.

 

Welke activiteiten?

De activiteiten die door de oudervereniging worden georganiseerd zijn:

-          Schoolfotograaf

-          Sinterklaas;

-          Kerstviering;

-          Carnaval;

-          Pannenkoekendag;

-          Paasviering;

-          Hasselbraamdag;

-          Avondvierdaagse.

 

Ook wordt er twee keer per jaar een actie gehouden (zoals bijvoorbeeld een speculaasactie en een plantenactie). De opbrengst van deze acties worden gebruikt voor de activiteiten.

 

Sponsors gezocht

We zijn altijd op zoek naar sponsors en er zijn in het verleden meerdere sponsoren geweest bij activiteiten. Hierdoor en door slim in te kopen proberen wij de activiteitenbijdrage zo laag mogelijk te houden. Ken je iemand die zou willen sponsoren of wil je zelf sponsoren? Dan zijn we hier heel blij mee. Je kunt dan contact opnemen met voorzitter Kim Timmer (via oudervereniging@bshasselbraam.nl).

 

Wie zijn er lid van het bestuur?

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit de volgende leden:

Kim Timmer (voorzitter), moeder van Luuk uit groep 5
Saskia van den Heykant (secretaris), moeder van Bram uit groep 4 en Verena uit groep 1

Sebastiaan Smid (penningmeester), vader van Phileine uit groep 4 en Pepijn uit groep 3
Angelique van den Beemd, moeder van Sharon uit groep 6
Wendy Vermunt, moeder van Alisha uit groep 6 en Chiara uit groep 3
Floor Nauta, moeder van Mette uit groep 5 en Fedde uit groep 4
Andy Fanggiday, vader van Aimée en Valerie uit groep 5
Jessica Leppens – Nieuwlaat, moeder van Isabella uit groep 4

Marissa Nooijens – Verschuren, moeder van Faye uit groep 4

Monika Gajdowska, moeder van Milan uit groep 3

François Zagt, vader van Marco uit groep 5

Paul Verhoeven, vader van Pepijn uit groep 2

Cindy Gommeren, moeder van Jorg uit groep 2

 

Aanmelden als hulpouder

Bij elke activiteit zijn hulpouders nodig. Heb je een kind op de Hasselbraam en wil je dit schooljaar hulpouder zijn bij één of meerdere activiteiten? Via de werkgroepen wordt komend schooljaar per activiteit om hulpouders gevraagd. Daar staat in hoe je je kunt aanmelden. Er zijn richtlijnen voor hulpouders. Deze richtlijnen vindt u onder deze link.

 

Bestuurslid worden

Heb je een kind op de Hasselbraam en heb je interesse om bestuurslid te worden? Neem dan contact op met Kim Timmer (via bovenstaand e-mailadres).

 

Activiteitenbijdrage

Om de eerdergenoemde activiteiten te kunnen organiseren, wordt aan elke ouder een vrijwillige activiteitenbijdrage gevraagd. De bijdrage bedraagt € 30,- per kind per schooljaar. Voor instromers tussen januari en acht weken voor de laatste schooldag bedraagt de bijdrage € 20,-. Ouders die om wat voor reden dan ook niet of niet ineens kunnen betalen, kunnen contact opnemen met de schooldirecteur Jacqueline Aarts. Samen wordt dan gekeken wat wel mogelijk is. Een betalingsregeling is bijvoorbeeld mogelijk.

 

Vergaderingen schooljaar 2018 / 2019

-          Dinsdag 18 september 2018;

-          Woensdag 21 november 2018;

-          Donderdag 24 januari 2019;

-          Woensdag 20 maart 2019;

-          Dinsdag 14 mei 2019;

-          Donderdag 27 juni 2019.

 

Heb je een kind op de Hasselbraam en wil je een vergadering bijwonen? Neem dan contact op met Kim Timmer (via oudervereniging@bshasselbraam.nl). Vergaderingen vinden plaats op de Hasselbraam en starten om 19.30 uur.

 

Activiteitenlijst schooljaar 2018-2019

Hieronder vind je welke bestuursleden in welke werkgroep zit voor het aankomende schooljaar. Heb je vragen over een activiteit? Dan kun je de werkgroep benaderen of een mail sturen naar oudervereniging@bshasselbraam.nl. Meer informatie over de activiteiten wordt gegeven via de post of Mijnschoolinfo.

 

Activiteit

Datum

Bestuurslid OV in werkgroep

Fotograaf

6 september 2018

Kim Timmer

Angelique van den Beemd

Sinterklaas

5 december 2018

Marissa Verschuren

Andy Fanggiday

Monika Gajdowska

Kerst

20 december 2018

Jessica Leppens – Nieuwlaat

François Zagt

Carnaval

Gr 1-2: 28 februari 2019

Gr 3-8: 1 maart 2019

Sebastiaan Smid

Floor Nauta

Monika Gajdowska

Pannenkoekendag

15 maart 2019

Paul Verhoeven

Angelique van den Beemd

Pasen

18 april 2019

Kim Timmer

Andy Fanggiday

Hasselbraamdag

7 t/m 9 mei 2019

Wendy Vermunt

Paul Verhoeven

Avondvierdaagse

17 t/m 20 juni 2019

Sebastiaan Smid

Wendy Vermunt

François Zagt

Actie’s

November 2018 en

Mei 2019

Marissa Verschuren

Jesscia Leppens – Nieuwlaat

Floor Nauta

 

Verantwoording, begroting en kascommissie

Aan de linkerzijde is de verantwoording van het schooljaar 2017/2018 en de begroting voor het schooljaar 2018/2019 opgenomen. Dit overzicht wordt ook elk jaar aan alle ouders verzonden. Er is een kascommissie bestaande uit twee leden die elk jaar de kascontrole doet bij de penningmeester. In juli 2018 heeft de kascommissie de kas gecontroleerd en akkoord gegeven. Heb je een kind op de Hasselbraam en heb je vragen over de begroting en/of de verantwoording of wil je je aanmelden voor de kascommissie? Dan kun je contact opnemen met penningmeester Sebastiaan Smid (via oudervereniging@bshasselbraam.nl).

 

Algemene ledenvergadering

In het verleden werd er jaarlijks een algemene ledenvergadering gehouden. Omdat er weinig tot geen animo voor was, is er gekozen informatie over de oudervereniging via de nieuwsbrief, brieven en andere documenten gedurende het schooljaar naar de ouders te sturen. Mocht je als ouder echter prijs stellen op een ledenvergadering dan kun je contact opnemen met Kim Timmer via bovenstaand e-mailadres.

 

Meer informatie en contactgegevens

Je kunt contact opnemen met het bestuur door een e-mail te sturen naar oudervereniging@bshasselbraam.nl.

Het postadres van de oudervereniging is: Postbus 1004, 4870 BA Etten-Leur.