1. Home
  2. Informatie
  3. Team

Team

MANAGEMENTTEAM
Jacqueline Aarts, directeur          
Babs Roovers, coördinator bovenbouw
Miranda Voeten, coördinator onderbouw

 

 

 

 

 

 

  

 

IB'er (Leerlingenzorg) 

 

 Juf Ilse
 

TEAM

        

juf Miranda         juf Isabel          juf Suzan

groep 1/2                    groep 3      

 

  

  juf Maaike       juf Susanne

              groep 4/5          

 

  

   juf Jeanne        juf Babs     

             groep 6/7/8    

 

Ondersteuning

                                    

        juf Rian             juf Anita         juf Anita v.d.V  

 

 Administratie Concierge   Beheerder

      

     juf Lisza          juf Anita       men. Jos